امیر تتلو “خورشت گردن”
امیر تتلو

امیر تتلو “خورشت گردن”

متن آهنگ خورشت گردن امیر تتلو این یکی واسه پشت هم بودن نی واسه دور از هم موندنه واسه دور از هم موندنه همه دنیا پر از برنج خونو غم نونو خورشت گردن دلمم پر نفرته و اندوهه و من اونو پرش کردم ن...
Read More