آهنگ 7 باند به نام حالم خرابه
موسیقی

آهنگ 7 باند به نام حالم خرابه

متن آهنگ حالم خرابه ۷ باند یه کاری کن دلم آروم بگیره باز طاقت بیار بمون دنیامون و‌بساز فکرت داره من و دیو نه میکنه ترس نداشتنت ولم‌ نمیکنه به این جدایی من عادت نمیکنم ازم نخواه برم‌، جرات نمیکنم...
Read More